Nordisk Borrsystem: Bergspräckning Rivning Sågning

Stenspräckning


Förfrågan

Rivning

Vi utför alla typer av rivningsarbeten förutom rivning av hela byggnader.
Vi river badrumskakel, bastu, kök, fasader samt mycket mer. Vi arbetar i hela stockholms län och vi är tillgängliga året runt.

Exempel på jobb vi utför:

  • väggar
  • tak
  • golv
  • uthus
  • utbyggnader
  • kök
  • badrum
  • fasader
  • industrilokaler invändigt mm
Vi är stolta över att ett vara progressivt företag beträffande hälsa, säkerhet och miljömedvetenhet i våra rivningstjänster. Vi slutför rivningen med alla aspekter i beaktande.OBS: Vi river ej hela byggnader.