Nordisk Borrsystem: Bergspräckning Rivning Sågning

Stenspräckning


Förfrågan

Företaget

Nordisk Borrsystem finns i Täby utanför Stockholm. Företaget består av en kvalificerad och erfaren personal. Vi är innehavare av erforderliga tillstånd från polisen samt räddningstjänst. Bergspräckning och betonghåltagning är inte bara vår specialitet, utan också vår passion. Vi samarbetar med byggherrar, projekterare, gruvor samt privatpersoner. Inga uppdrag är för små eller avancerade för oss. Vi ställer höga krav på oss själva och vi levererar kvalitet. Vi använder alltid den senaste tekniken på marknaden, högkvalitativa Simplex patroner för stenspräckning som även är utmärkta för bergspräckning under vatten och Pentruder maskiner för snabb och effektiv håltagning i vägg, golv, granit och andra typer av material. Vi arbetar primärt i Stockhom och hela stockholms län, men vi åtar oss uppdrag i hela Norden. Företaget innehar F-skattsedel. Sveriges byggindustrierVi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) som är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med över 3.000 medlemsföretag. BI tillhör Svenskt Näringsliv. BI bidrar till en stabilt hög och hållbar tillväxt, sunda villkor på marknaden samt tidsenliga medarbetarrelationer inom hela byggsektorn. www.bygg.org Stockholms byggmästarföreningVi är också medlemmar i Stockholms Byggmästareförening som är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 800 medlemsföretag. www.stockholmsbf.se ID06Alla våra anställda har ID06-legitimation. ID06 syftar till att framför allt försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Det ger dig som kund en extra garanti på att du anlitar ett seriöst företag. www.id06.se