Nordisk Borrsystem: Bergspräckning Rivning Sågning

Stenspräckning


Förfrågan

Betonghåltagning och betongsågning

Vi är ett innovativt team kapabla att hantera alla dina behov beträffande betonghåltagning och sågning i material såsom Granit, Tegel, armerad betong mm. Vi arbetar i stockholms län och utanför med omnejd.

Vi utför betonghåltagning för:

  • Trappor
  • Dörrar
  • Fönster
  • Ventiler
  • Stamledningar
  • Hissar
Vi kan också såga och göra hål i betonggolv och väggar i alla material. Vi utför även vajersågning, samt spårar i golv, väggar och tak för t ex rör- eller olika typer av eldragningar. Betonghåltagning kräver verktyg som håller. Vi arbetar med maskiner från Hilti samt Pentruder, dessa är kvalitetsverktyg som säkerställer kvalité, tidsplan och säkerhet.