Nordisk Borrsystem: Bergspräckning Rivning Sågning

Stenspräckning

Bergspräckning och stenspräckningFörfrågan

Vi utför bergspräckning i Stockholm med omnejd. Bergspräckning är en i det närmaste vibrationsfri teknik jämfört med traditionell sprängning. Då vi använder oss utav krut istället för dynamit. Naturligtvis är vi certifierade att arbeta med denna typ av stenspräckning med krut.

Känsliga områden

Tekniken kan användas i känsliga områden där vanlig sprängning inte fungerar, till exempel nära befintliga byggnader. Med krut är det möjligt att spränga berg och sten vibrationsfritt samt med en väldig precision. Man kan spräcka berg inomhus i källargrunder för sänkning utav marknivån, husgrunder, pooler mm.
Stenspräckning för sänkning av golvnivån i en källare.
Marknivån sänktes med ca 1m.
Sprängning av berg i källare. Sänkning av golvnivå i källare. Stenspräckning. Golvnivån sänkt med ca 1m. Bergspräckningen utfördes med yttersta precision, då vi använder krut för stenspräckning kan vi applicera s.k. riktad sprängverkan.

Minimal skaderisk, inga besiktningar

Till skillnad från stenspräckning med dynamit behövs ingen besiktning utav närliggande hus. Vi spräcker berg för LPS-kvarnar speciellt i känslig miljö, till exempel vid egenborrade brunnar eller bergvärme.
De stora fördelarna är att riskerna att orsaka skador på omkringliggande egendom är minimal och därför behöver man inte ansöka om tillstånd.

Stenspräckning / bergspräckning utför vi åt dig om du ska:

  • bygga ut
  • bygga pol
  • bygga hus
  • dränera husgrunden
  • sänka golvet i källaren
  • frigöra utrymme på tomten
  • spräckning under vatten mm
Vi använder Simplex patroner från Power Tools och vi är ett av få företag som är utbildade och certifierade för att jobba med denna teknik. Kostnadsfria besök för offert på ert projekt. Vill du att vi tittar på ditt projekt? Kontakta oss så kommer vi och lämnar en offert.