Nordisk Borrsystem: Bergspräckning Rivning Sågning

Stenspräckning

Bergspräckning Betonghåltagning RivningFörfrågan

Vi är ett företag med mångårig erfarenhet av professionell betonghåltagning, sågning, rivning samt berg- och stenspräckning. Vi åtar oss stora som små uppdrag till konkurrenskraftiga priser. Vi sätter dig som kund i fokus och engagerar oss i alla uppdrag.

Bergspräckning

Stenspräckning utför vi med patroner baserade på krut, det är en relativ ny metod för bergspräckning. Metoden är nästintill vibrationsfri jämfört med traditionell sprängning med dynamit och appliceras utan behov av husbesktning på husen runt om kring. Vi använder krutbaserade Simplex patroner från Power Tools. Fördelarna är många. Tekniken kan användas i känsliga områden.

Betonghåltagning

Vi tar upp hål i alla hårda material som armerad betong, granit, tegel mm, för hissar, trapphål, dörröppningar, panoramafönster, ventilation, rörstammar osv. Vi utför golvsågning, väggsågning och vajersågning. Vi spårar även i golv och väggar för till exempel eldragningar samt slipar och flexar golvytor.

Rivning

Vi river allt från väggar och tak till badrum, kök och utbyggnader. Här ser ni ett innertak som rasat där vi röjer upp.